Onze werkwijze

Wanneer u uw kind aanmeldt bij Juventas wordt u informatie toegestuurd en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat de problemen zijn, wat er goed gaat en wat de hulpvraag is. Aan het einde van de intake krijgt u een advies of een behandeling kan starten of dat verder onderzoek nodig is. Een behandelingscontact duurt 45 minuten.

Mocht verder onderzoek nodig zijn dan gaat dat in overleg met u. Na het onderzoek kan er gestart worden met de behandeling. In sommige situaties wordt in overleg met u het hele gezin uitgenodigd.

Mocht Juventas u niet kunnen helpen dan wordt met u meegedacht over waar u wel terecht zou kunnen.