Juventas praktijk voor psychologie en orthopedagogiek.

Juventas is een praktijk voor psychologie en orthopedagogiek die valt onder de Basis en Specialistische GGZ. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) kunnen bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van psychische klachten. Daarnaast bieden wij ouders ondersteuning in de omgang met hun kind.

De hulp van Juventas is gericht op het zoveel mogelijk normaliseren van het gedrag en de leefsituatie waarbij wij het belangrijk vinden dat ouders de regie kunnen behouden. Het doel is om mensen zover te begeleiden dat ze op eigen kracht verder kunnen.

Op eigen initiatief of in overleg met de gemeenteconsulent, huisarts, GGD arts, kinderarts of school kunt u zich aanmelden. Juventas onderhoudt samenwerkingscontacten met o.a. verschillende huisartsen in de regio, gemeenteconsulenten, speltherapiepraktijken, psychomotorische therapie, praktijk voor gezinsbegeleiding en diverse scholen in de regio.

Juventas is ISO gecertificeerd en aangesloten bij de NVO ( Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en NIP ( Nederlands Instituut van psychologen).

Informatie Corona periode: Wij continueren onze dienstverlening zoveel mogelijk en hanteren daarbij de recente richtlijnen van het RIVM en GGZ Nederland.