Evaluatieformulier

De behandeling van uw kind bij Juventas is onlangs afgerond. Graag vragen wij u nu om feedback middels deze enquête. Met uw informatie kunnen wij de kwaliteit van de behandeling hoog houden en waar nodig aanpassen.
Wij verzoeken u om de onderstaande vragen in te vullen.
Indien u de vragenlijst anoniem wilt invullen kunt u de vragenlijst per post naar de praktijk sturen.

Evaluatieformulier Juventas.
praktijk voor psychologie en orthopedagogiek.
_______________________________________________________

Uw naam:

Uw e-mailadres:

_______________________________________________________

Betekenis van de antwoorden:
1 = helemaal niet mee eens / 2 = niet mee eens / 3 = mee eens / 4 = helemaal mee eens.
_______________________________________________________

1. Contact en bejegening
De behandelaar was vriendelijk
1234

De behandelaar nam mij/ons serieus
1234

De behandelaar had genoeg tijd voor mij/ons
1234

2. Professionaliteit
De behandelaar gaf behandel- en begeleidingsadviezen
1234

Met welk rapportcijfer waardeert u de deskundigheid van de behandelaar?
12345678910

3. Informatie
Ik kreeg voldoende informatie over de hulp
1234

Ik kende de inhoud van het behandelplan
1234

4. Doel en resultaat
Ik wist wat het doel van de hulp was
1234

Ik met wat voor een rapportcijfer zou u de hulp willen waarderen?
12345678910

Zou u onze praktijk, in voorkomend geval, aanbevelen bij vrienden en kennissen?
janeemisschien

_________
We danken u voor het invullen van deze enquète,
Team Juventas