Onze doelgroep

Kinderen en jongeren waarbij sprake is van problemen op school of in de thuissituatie,  kunnen bij ons terecht.  Er kan o.a. sprake zijn van gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, angsten, problemen met leren of stemmingsproblemen. Er kan een vermoeden zijn van ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld ADHD, autisme, angst- en stemmingsstoornis, dwang en tic stoornissen, identiteit en emotieregulatie problematiek en/of hechtingsstoornis.  Kinderen die problemen ontwikkelen als gevolg van hoogbegaafdheid kunnen ook bij ons terecht.